Felhasználási feltételek

Az Oltetes-otthon.hu üzemeltetője a BLB Mentor Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3530-Miskolc, Széchenyi u. 8., adószáma: 10704884-2-05, e-mail: info@otletes-otthon.hu). Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, a Cégbíróság által vezetett cégnyilvántartásban szerepel.

Jelen felhasználási feltételek hatálya kiterjed a otletes-otthon.hu oldalon a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatást igénybevevő személyekre (a továbbiakban: Felhasználó).

A felhasználási feltételek tartalmazzák a Szolgáltató által üzemeltetett otletes-otthon.hu tartalmának és szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) a Felhasználók általi igénybevételének feltételeit.

A Felhasználó a honlapon hozzáférhető bármely Szolgáltatás igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált Felhasználó.

Fenntartjuk a jogot a Felhasználási feltételek módosítására. A Szolgáltatás igénybevételére minden esetben a hatályos Felhasználási feltételek vonatkoznak, amelyek a Felhasználók által a Honlapon folyamatosan hozzáférhetőek, illetve megismerhetőek. A módosítást követően a Szolgáltatás igénybevétele a módosított Felhasználási feltételek elfogadását jelenti.

Jelen Felhasználási feltételek alapján a Honlapon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és amelyet a Szolgáltató nem iktat. A szerződés és a felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

A Szolgáltatások célja a széleskörű információnyújtás. A közzétett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom teljességért és megbízhatóságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy valamennyi Szolgáltatása esetében a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése csak megfelelő figyelmeztetés mellett történjen, ezért ezen szabályt megsértő Felhasználó haladéktalanul törlésre kerül a rendszerből.

A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amely részben tartalomszolgáltatásnak, részben közvetítő szolgáltatásnak minősül.

A tartalomszolgáltatás során a Szolgáltató saját, illetve harmadik személyek által létrehozott szerkesztett tartalmat tesz mások által hozzáférhetővé, mely tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. A Honlap további más tartalomszolgáltatók általi tartalmakra mutató linkeket is megjelenít.

Az Otletes-otthon.hu-n található egyes Szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek. A regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatások bárki által – jelen Felhasználási feltételek betartása mellett – szabadon igénybe vehetők.

A regisztrálás a regisztrációs ív valós adatokkal való kitöltésével történik. Amennyiben a Felhasználó nem tölti ki, illetve nem megfelelően tölti ki az adatlap „kötelező adatok” mezőit, úgy a regisztráció nem valósul meg. Hiányos adatlap esetén a regisztráció újra indul mindaddig, míg az összes szükséges mező kitöltésre nem kerül. A regisztráció sikeressége továbbá függ attól, hogy a kiválasztott Felhasználói név alatt vagy a megadott e-mail címen regisztrált-e már valaki, amennyiben a Szolgáltató adatbázisa nem tartalmazza a megadott Felhasználónevet és/vagy e-mail címet, úgy a regisztráció sikeres.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során személyes adatok rendelkezésre bocsátására is sor kerül, melyek vonatkozásában Szolgáltató köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint eljárni.

A személyes adatok Szolgáltató általi kezelését illetően az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak az irányadók, melyet kérjük, szíveskedjen figyelmesen elolvasni. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a regisztráció részeként hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a részére az Otletes-otthon.hu Szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást tartalmazó elektronikus hírlevelet küldjön. A hozzájárulás megadása önkéntes.

Amennyiben a Felhasználó megszegi a Felhasználási feltételeket, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját minden indoklás, illetve értesítés nélkül törölni, illetve az ilyen Felhasználót a regisztrációhoz kötött Szolgáltatások igénybe vételének lehetőségéből kizárni. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a Felhasználó Felhasználási feltételekbe ütköző vagy jogszabályt sértő magatartásáért.

A Szolgáltató a Felhasználó által a regisztráció során bejelölt témában hírleveleket küld a Felhasználó e-mail címére, továbbá időszakos akcióiról, vetélkedőiről, eseményeiről e-mailben tájékoztatást nyújt. A Felhasználó a Hírlevél szolgáltatást regisztráció nélkül is jogosult igénybe venni.

A Hírlevél szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Hírlevélre történő feliratkozás során önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a regisztráció, illetve a Hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címre a femina.hu Szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírlevél kerüljön megküldésre. A Hírlevél szolgáltatás igénybevételéről történő leiratkozással egyidejűleg a Felhasználó ezen tájékoztató küldemények küldésére vonatkozó hozzájárulását is visszavontnak kell tekinteni.

A Fórumot a Szolgáltató a regisztrált Felhasználói számára hozta létre annak érdekében, hogy véleményüket, gondolataikat megosszák egymással. A Fórumban zajló interaktív „beszélgetések” és véleményezések azonban csak addig megengedettek, míg kulturált, etikus keretek között folynak.

A regisztrált Felhasználók a Fórumban a regisztrációs nevükkel jelennek meg. Hozzászólásaik mellett regisztrációs nevük is megjelenik, melyre kattintva a (belépett, illetve nem belépett) Felhasználók korlátozottan információkat láthatnak a fórumozóról – regisztrálás dátuma, utolsó belépés időpontja. A személyes adatlapon engedélyezett minden Felhasználónak, hogy másik Felhasználónak üzenetet küldjön. A regisztrált Felhasználók egy nap korlátlan számú topikot/posztot és hozzászólást tehetnek a Fórumban. A személyes üzenetekért és a hozzászólásokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A Fórumban kizárólag nyitott topikot lehet létrehozni, mely minden Felhasználó számára olvasható, de csak a regisztrált Felhasználók által kommentálható.

A Fórum "nyitott" rendszerként üzemel és a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, így minden a rendszer biztonságát sértő tevékenységekért, vírusok terjesztéséért, egyéb károkozásért, adatokhoz való hozzáférésért és azok manipulálásáért, nyilvánosságra tételéért a Szolgáltató a felelősséget a károkozóra hárítja.

A felhasználói hozzászólások során tilos:

 • a trágár kifejezések, megbotránkoztató, fenyegető, másokat sértő vélemények közzététele;
 • bármely szerzői jogvédelem alatt álló tartalom megjelenítése, idézése, linkelése, valamint az ilyen tartalmak megjelenítésére más Felhasználók felkérése;
 • erkölcsi és etikai normákba (pl.: obszcén, pornográf, szexuális tartalmak és szolgáltatások kínálata) ütköző hozzászólásokat tenni, bizonyos termékeket (pl.: gyógyszereket, tudatmódosító- illetve kábítószereket, személyek megsebesítésére, emberi élet kioltására alkalmas eszközöket, hamis vagy hamisított termékeket, emberi szervet) eladásra kínálni;
 • más Felhasználók megsértése.
 • hamis profillal megjelenni
 • személyes adatok közzététele -bármely olyan információ (pl.: e-mail, levél vagy telefonbeszélgetés részlete) nyilvánosságra hozatala más személyekről, amely azonosításra alkalmas lehet;
 • olyan hozzászólások közzététele, illetve olyan tartalmak hivatkozása, amely a Szolgáltató, annak munkatársai illetőleg a Honlap olvasóinak, ügyfeleinek a jó hírnevét, üzleti érdekeit sértheti;
 • a Honlap technikai működésének hátráltatása, a Szolgáltató munkájának (tartalmi működés) akadályoztatása, és ezen tevékenységre mások buzdítása;
 • jogsértő tartalmak, bűncselekményre való felhívás, jogellenes cselekedetre való buzdítás elhelyezése, vagy az erre utaló magatartás;
 • más Felhasználók szándékos félrevezetése;
 • a reklámozás és a kereskedelmi tevékenység folytatása.

A fenti pontok bármelyikének megszegése esetén a Szolgáltató – a moderátorok útján - bármikor eltávolíttathatja a kérdéses tartalmat, a Felhasználót pedig felfüggesztheti, IP címét letilthatja, illetőleg törölheti a Szolgáltató adatbázisából.

Politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni bármilyen formában tilos az oldalon. Az ilyen posztok, hozzászólások, fórum nyitások azonnal törlésre kerülnek.

A Honlap Felhasználó által szerkeszthető felületet tartalmazó bármely Szolgáltatásának igénybevételével a Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséget vállal az általa szerkeszthető felületek (Fórum) tartalmát illetően, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben keletkezett kárt is. A közreadott információk nem sérthetik sem a Szolgáltató, sem harmadik személyek jogait, valamint reklám tartalmú üzenetek közlésére nem használhatóak, illetve egyéb jogsértést sem tartalmazhatnak.

A Felhasználók által közzétett tartalmakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, azonban fenntartja a jogot arra, hogy bármikor kitöröljön egy-egy, mások jogait, jogos érdekeit, jelen Felhasználási feltételeket vagy bármely jogszabályt sértő megnyilvánulást.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon bármely szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, köteles az ehhez szükséges felhasználói jogokkal rendelkezni. Egyéb esetben a Szolgáltató azonnal törli az ilyen jellegű tartalmakat és a Felhasználót eltilthatja.

Amennyiben a Felhasználó által a Honlapon közzétett tartalommal összefüggésben harmadik személy vagy hatóság bármilyen igényt támaszt vagy eljárást kezdeményez, a Felhasználó köteles az adott igényérvényesítés vagy eljárás miatt a Szolgáltatónál felmerült minden kárt és költséget megtéríteni, valamint valamennyi szükséges intézkedést megtenni a Szolgáltató jóhírnevének megóvása érdekében.

A Szolgáltató Moderátorok a megjelenő tartalmakat, hozzászólásokat. A Moderátor feladata eldönteni, hogy adott témában, adott tartalom mennyire sérti mások érdekeit, illeszkedik-e a Szolgáltató érdekeihez és jelen Felhasználási feltételekhez, továbbá, hogy figyelje a közösségi élet színterén zajló eseményeket és az ott megjelenő tartalmat mindenki számára olvashatóvá, élvezhetővé és használhatóvá tegye.

Amennyiben a Moderátor a Felhasználási feltételek megsértését észleli, az adott tartalmat jogosult törölni, és ezzel egyidejűleg a hozzászólást eszközlő Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve törölni a rendszerből.

A Moderátor tevékenységét szúrópróbaszerűen végzi, véletlenszerűen olvas bele a posztokba, topikokba, hozzászólásokba valamint a Felhasználók részéről beérkezett észrevételeket/ problémákat figyeli, állítja helyre.

A Moderátor a Felhasználási feltételekbe nem ütköző tartalmakat nem törli, még kifejezett kérésre sem.

A Moderátornak nem kell megindokolni döntéseit, felelősséggel csupán a Szolgáltató felé tartozik.

Amennyiben egy Felhasználó súlyosan és/vagy folyamatosan vét a Felhasználási feltételek ellen, úgy a Moderátor kezdeményezésére a Szolgáltató jogi útra terelheti az ügyet.

Kérjük, hogy amennyiben a fentiek által kifogásolt hozzászólást vagy tartalmat talál a Honlapon, úgy haladéktalanul jelezze azt Moderátoraink felé az info@otltetes-otthon.hu E-mail címre. A Szolgáltató megalapozott panasz esetén intézkedik a kifogásolt tartalom eltávolításáról, megalapozatlan vagy visszaélésszerű panaszok teljesítését pedig megtagadhatja.

A Szolgáltatót sem a Felhasználó, sem harmadik személyek felé nem terheli felelősség az eltávolítással esetlegesen okozott kárért.

A Honlap és annak valamennyi tartalmi eleme a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, és az egyes Szolgáltatások rendeltetésszerű, a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgáló igénybevételével együtt járó használaton (így különösen a képernyőn való megjelenítésen, magáncélú kinyomtatáson és mentésen) túlmenően kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

A Felhasználók az általuk a Szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott tartalmak (szakértői hozzászólások, Fórum hozzászólások) tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi és időbeli korlátozástól mentes felhasználási jogot engednek a Szolgáltató számára. A Szolgáltató ezeket a tartalmakat szabadon felhasználhatja online, nyomtatott vagy egyéb publikálásra, valamint fenntartja a jogot ezen hozzászólások módosítására, törlésére.

A Szolgáltató jogosult a saját és átvett tartalmak mellett reklám tartalmú szolgáltatások elhelyezésére is. A hirdetési tartalmakat minden esetben jelölnie kell (x).

Tilos a Szolgáltató tulajdonában lévő tartalmat reklám-, kereskedelmi vagy más egyéb céllal felhasználni. A Szolgáltató ebben az esetben tartalmának, és ezáltal védelme alatt állónak tekinti a Felhasználók neveit, Felhasználóneveit és e-mail címeit. Ezen adatokkal visszaélni semmilyen módon nem lehet, így tilos a spamküldés és az egyéb zavaró reklámüzenetek küldése.

A Honlapon szereplő egyes hivatkozások, linkek, bannerek egyes esetekben más szolgáltatók honlapjaira mutatnak, mely oldalak tartalmáért vagy adatkezelési gyakorlatáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azonban amennyiben igazoltan tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal jogszabálysértő vagy harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja.

A bannerek hirdetésnek minősülnek.

A Szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, és az általa, mint közvetítő szolgáltató által az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén - nem felel.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A Honlapot mindenki saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem felelős azért, ha harmadik személy jogosulatlanul használja fel a Felhasználó által a Honlapon közzétett tartalmat.

Vonatkozó jogszabályok

 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
 • A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény.
 • A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény.

Jelen Felhasználási feltételek 2013. szeptember 15. napjától visszavonásig hatályosak.

Legtöbbet olvasott